Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je to psychologie a jaké jsou její úkoly_psychologie je vědní obor

31. 3. 2012

 -psychologie je vědní obor který věnuje pozornost člověku

-tomuto jak se člověk na venek projevuje

-tomu co jednání v člověka vyvolává

-předmětem studia psychologie je lidská psychika a její projevy v chování každého jedince

-lidský mozek spolu s nervovou soustavou člověka tvoří biologicky základ psychiky

Obory teoretické psychologie:

-OBECNA PSYCHOLOGIE:

je odvětví psychologie která se zabývá výzkumem pracovní činnosti člověka

-zabývá se vnitřními (schopnosti,dovednosti,motivace pracovníka)

-vnějšími (vybavení pracoviště,hluk,osvětlení)

-podmínkami pracovního procesu včetně mezilidských vztahů a výběru pracovníků

-osobní předpoklady pro dobrý pracovní výkon jsou:

-tělesné a duševní předpoklady pro práci

-odborná a moralní připravenost

-zájmové zaměření a právní motivace

Psychologie práce:

-jistota zaměstnání

-příležitost k postupu

-mzda

-pracovní podmínky

Vědomí a podvědomí:

-Vědomí:

je psychický stav jedince který je schopen reagovat,vnímat,prožívat,myslet a tyto procesy si uvědomovat

-je to ta část psychiky která zahrnuje vše co si právě uvědomujeme svět myšlení,řešení problémů,prožívání emocí atd....

-Nevědomí:(podvědomí)

-je to psychický stav jedince kde jeho duševní obsahy jsou v daný okamžik mimo vědomí

-Spánek:

-Je to stav organismu při kterém je fyzická i duševní činnost utlumena

-délka spánku se mění v průběhu života

Psychické a poznávací procesy:

-poznávaní,vnímání,řeč,myšlení

Psychické procesy:

-poznávání,vnímání,prožívání,hodnocení,snažení,pozornost,paměť-jsou to spíše psychické funkce

-Lidské poznávání:

poznávání je vstupní bránou veškeré činnosti člověka

-lidské poznání je složité a zpravidla se berou v úvahu dva základní druhy poznávání

-Bezprostřední:

-smyslové

-zprostředkované:

-rozumové

bezprostřední smyslové poznávání:

-umožnuje člověku odrážet vnější svět prostřednictvím smyslů (chuť,čich,sluch,hmat,zrak) ale i nervová zakončení,která nám umožnují zachránit bolest,teplo,chlad,hlad,atd.....

Představy a fantasie:

-Vjem:

-vzniká přímým působením podnětu,je konkrétní,detailní a libovolně dlouhý

-Představa:

nevzniká přímým působením jsou to vybrané nebo přepracované minulé zážitky a vjemy

-představy jsou velmi důležité jako přechod mezi vnímáním a myšlením čím méně si dokážeme představit tím hůře se nám dělají závěry

Fantasie: